Returnering og tilbagebetaling

Varens stand ved returnering og emballage


Kunden hæfter for en evt. forringelse af en vares værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som den fungerer på.


Hvis emballagen mangler eller er ødelagt, kan det udgøre en værdiforringelse, som Kunden hæfter for.


Kunden bør endvidere sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når den returneres. Kunden bærer selv risikoen for pakken/varerne, indtil Virksomheden modtager dem. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.